Kính thiên văn phản xạ chân cao F76700 nhìn siêu nét

2.350.000 1.950.000