Thiết bị định vị ngụy trang PIN dự phòng A11  

2.200.000 1.900.000