Thiết bị định vị GPS ngụy trang móc khóa

2.500.000 2.200.000